NEN-normen

De NEN-normen is een gestandaardiseerde samenvatting waarin de vereisten, specificaties en criteria worden beschreven waaraan een product, dienst of methode moet voldoen. Het is belangrijk op te merken dat een NEN-norm niet hetzelfde is als een wet. Wetten stellen verplichtingen vast, terwijl normen een beschrijving geven van wat de wet van je verwacht en hoe je eraan kunt voldoen. Door de normen nauwkeurig op te volgen, zorg je ervoor dat je in overeenstemming bent met de wet.

Belangrijke normen brandveiligheid

 • NEN-EN 1991: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand
 • NEN 1775: Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
 • NEN 2535: Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en Kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
 • NEN 2555: Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2575: Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
 • NPR 2576: Nederlandse praktijkrichtlijn voor functiebehoud aanleg van brandbeveiligingsinstallaties
 • NEN 2654-1: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties.
 • NEN 4001: Brandbeveiliging. Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
 • NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
 • NEN 6061: Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen
 • NEN 6062: Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoer voorzieningen
 • NEN 6063: Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
 • NEN 6064: Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
 • NEN 6065: Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal
 • NEN 6066: Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal
 • NEN 6068: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 6069: Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
 • NEN 6071: Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. Betonconstructies
 • NEN 6072: Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. Staalconstructies
 • NEN 6073: Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. Houtconstructies
 • NEN 6075: Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NEN 6079:  Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risico benadering
 • NEN 6088: Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN 6089: Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
 • NEN 6090: Bepaling van de vuurbelasting
 • NEN 6091:  Brandoverslag door straling
 • NEN 6092: Brandveiligheid van gebouwen. Eisen en bepalingsmethoden voor overdrukinstallaties in trappenhuizen
 • NEN 6093: Brandveiligheid van gebouwen – Rook- en warmteafvoersystemen – Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen
 • NEN 8062: Brandveiligheid van gebouwen. Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoer voorzieningen van bestaande gebouwen
 • NEN-EN 13501-1: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen. Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
 • NPR 6112: Brandveiligheid van gebouwen – Praktijkvoorbeelden voor gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en deuren) met brandwerende kenmerken
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief!